Cách âm máy phát điện

Cách âm giúp giảm tiếng ồn phát sinh từ máy phát. Cách âm phải đáp ứng được 2 yêu cầu: đầu tiên là giảm thiểu tiếng ồn với tỷ lệ cho phép. Thứ hai là đảm bảo máy phát hoạt động ở tải đầy mà không bị quá nhiệt. Nó cũng phụ thuộc vào trường hợp cụ thể, sẽ có những yêu cầu khác nhau. Bên cạnh việc sử dụng tán cho máy phát, có thể sử dụng cách âm cho phòng máy phát điện hoặc kết hợp hai phương pháp được sử dụng.

Chúng tôi, CMP Engineering JSC, sẽ tư vấn cho khách hàng giải pháp cách âm hệ thống hiệu quả với chi phí hợp lý nhất.